Εκπαιδευτικοί Οδηγοί

Οδηγός για τον Διαδικτυακό Εκφοβισμό

Oδηγός για τον Διαδικτυακό Εκφοβισμό | Κατεβάστε τον Δωρεάν

Καθώς η τεχνολογία ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητά μας, οι διαδικτυακές πλατφόρμες γίνονται όχι μόνο μέρος της επικοινωνίας μας…

Οδηγός για την Ενδοοικογενειακή Βία

Οδηγός για την Ενδοοικογενειακή Βία | Κατεβάστε τον Δωρεάν

Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ένα περίπλοκο και σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει εκατομμύρια οικογένειες παγκοσμίως. Παρά την αύξηση της ευαισθητοποίησης…

Οδηγός για την Σεξουαλική Παρενόχληση

 Oδηγός για την Σεξουαλική Παρενόχληση | Κατεβάστε τον Δωρεάν

Η σεξουαλική παρενόχληση αντιπροσωπεύει ένα σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει αρνητικά την ευημερία και την ασφάλεια των ατόμων. Αποτελεί μια…

Οδηγός για την Συντροφική Bία

 Oδηγός για την Συντροφική Βία | Κατεβάστε τον Δωρεάν

Η συντροφική βία αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα που επηρεάζει τη ζωή πολλών ανθρώπων σε διάφορες κοινωνίες και περιβάλλοντα. Πρόκειται…

Οδηγός για την Τεχνολογική Σεξουαλική Βία

 Oδηγός για την Τεχνολογική Σεξουαλική Βία | Κατεβάστε τον Δωρεάν

Η τεχνολογική σεξουαλική βία αναδεικνύεται ως μια ανησυχητική μορφή παρενόχλησης και κακοποίησης στον ψηφιακό κόσμο. Αποτελεί τη χρήση τεχνολογίας, όπως…